Studnie

Elementy kanalizacji

Studnie

Studnia MAC 800

Elementy spełniają wymagania normy PN-EN 1917 i produkowane są standardowo z betonu klasy C40/50, wodoszczelności W12, mrozoodporności F-150 i nasiąkliwości do 5%.
studnia-eco-mac-800-zwienczeniastudnia-eco-mac-800-zwienczenia
studnia-eco-mac-800-kregistudnia-eco-mac-800-kregi
studnia-eco-mac-800-dennicestudnia-eco-mac-800-dennice
Zwieńczenia
Zwieńczenia
Kręgi
Dennice
Zwieńczenia

Pokrywa

Płyty pokrywowe produkowane są jako pełne lub z otworem przystosowanym do włazów kanałowych o średnicy Ø 600 mm. Otwory włazowe umieszczane są przy wewnętrznej krawędzi studni. Wykonanie otworów o średnicach lub rozmieszczeniu innym niż typowe możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu z producentem.

Pokrywa Pokrywa
Symbol katalogowy
 
P 800/150
Średnica wewnętrzna
D wew. [mm]
Średnica zewnętrzna
D zew. [mm]
960
DN
[mm]
Grubość Ścianki
g [mm]
80
Wysokość
H [mm]
150
Masa elementu
[kg]
160
Zwieńczenia

Pokrywa na pierścień odciążający i pierścień odciążający

Pokrywy na pierścienie odciążające są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi, produkowanymi w zakresie średnic odpowiadających średnicy pierścienia odciążającego. Pokrywy odciążające są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi. Stanowią równoważny zestaw dwóch elementów: pierścienia odciążającego i pokrywy na pierścień odciążający.

Pokrywa na pierścień odciążający i pierścień odciążający Pokrywa na pierścień odciążający i pierścień odciążający
Symbol katalogowy
 
PPO 800
PO 800
Średnica wewnętrzna
D wew. [mm]
-
1000
Średnica zewnętrzna
D zew. [mm]
1400
1400
DN
[mm]
Grubość Ścianki
g [mm]
Wysokość
H [mm]
150
200
Masa elementu
[kg]
450
360
Kręgi

Krąg

Kręgi przeznaczone są do budowy komory roboczej i komina włazowego studzienki. Kręgi łączone są z elementem dennym oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek gumowych (Ø1000, Ø1200, Ø1500) lub przy pomocy masy uszczelniającej. Kręgi studzienek mogą być wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe.

Krąg Krąg
Symbol katalogowy
 
K 800/500
K 800/1000
Średnica wewnętrzna
D wew. [mm]
Średnica zewnętrzna
D zew. [mm]
DN
[mm]
800
800
Grubość Ścianki
g [mm]
80
80
Wysokość
H [mm]
500
1000
Masa elementu
[kg]
260
530
Dennice

Dennica

Dennica studzienki jest prefabrykowanym elementem betonowym lub żelbetowym, stanowiącym monolityczne połączenie kręgu z płytą denną. Może być w niej wykonana kineta przeznaczona do przepływu ścieków i łączenia kanałów. W dnie studzienki mogą być wykonywane otwory wyposażone w króćce połączeniowe, przejścia szczelne lub uszczelki gumowe. Usytuowanie, średnicę i rodzaj materiałów połączeniowych należy określić w zamówieniu. W przypadku ścieków agresywnych powierzchnia wewnętrzna może być odpowiednio zabezpieczona lub wyposażona we wkładki z tworzywa. Dennice studni możemy również wykonywać na bazie betonów samozagęszczalnych z odkształconą kinetą wraz z gniazdami przyłączeniowymi.

Dennica Dennica
Symbol katalogowy
 
D 800/410
D 800/910
Średnica wewnętrzna
D wew. [mm]
Średnica zewnętrzna
D zew. [mm]
DN
[mm]
800
800
Grubość Ścianki
g [mm]
80
80
Wysokość
H [mm]
410
910
Masa elementu
[kg]
410
680

Realizacje

Studnia MAC 800

Zapytaj Doradcę o Studnia MAC 800

Zakład Produkcyjny w Zambrowie
Dział Kanalizacyjny
Marta Szabłowska
Koordynator d/s Sprzedaży
+48 726 700 192
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz z siedzibą w Łomży. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w  Polityce prywatności
Zakład Produkcyjny w Zambrowie
Dział Kanalizacyjny
Przemysław Pęza
Koordynator d/s Sprzedaży
+48 661 662 166
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz z siedzibą w Łomży. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w  Polityce prywatności