Stopnie schodowe

Galanteria betonowa

Stopnie schodowe

Betonowe prefabrykowane stopnie schodowe skarpowe, to typowy element architektury inżynieryjnej na obiektach mostowych, wiaduktach oraz skarpach a także element architektury ogrodowej. Stosujemy je na terenach zielonych gdzie występują różnice poziomów i spadki terenowe.

Stopień schodowy 20/34/80