Płyty ażurowe

Galanteria betonowa

Płyty ażurowe

Wykonane z betonu pozwalają w łatwy sposób utwardzić powierzchnie i jednocześnie zapewnić wsiąkanie wody w glebę. Służą też do umacniania skarp, nasypów i zbiorników wodnych. Wolne przestrzenie można wypełnić ozdobnymi kamieniami, grysem lub zasiać w nich trawę.

Płyta ażurowa „7”
Płyta ażurowa „8”
Płyta ażurowa „10”
Płyta ażurowa „12”