Studnie

Elementy kanalizacji

Studnie

Studnia MAC 1000

Elementy spełniają wymagania normy PN-EN 1917 i produkowane są standardowo z betonu klasy C40/50, wodoszczelności W12, mrozoodporności F-150 i nasiąkliwości do 5%.
studnia-mac-1000-zwienczeniastudnia-mac-1000-zwienczenia
studnia-mac-1000-kregistudnia-mac-1000-kregi
studnia-mac-1000-dennicestudnia-mac-1000-dennice
Zwieńczenia
Zwieńczenia
Zwieńczenia
Zwieńczenia
Kręgi
Dennice
Zwieńczenia

Zwężka

Zwężki są elementami służącymi do przykrycia studzienek kanalizacyjnych, na których spoczywa właz kanałowy. Zwężki mogą być stosowane w terenach narażonych na obciążenia dynamiczne.

Zwężka Zwężka
Symbol katalogowy
 
Z 1000/600/120
Średnica wewnętrzna
D wew. [mm]
1240
Średnica zewnętrzna
D zew. [mm]
DN
[mm]
Grubość Ścianki
g [mm]
120
Wysokość
H [mm]
600
Masa elementu
[kg]
600
Zwieńczenia

Pokrywa

Płyty pokrywowe produkowane są jako pełne lub z otworem przystosowanym do włazów kanałowych o średnicy Ø 600 mm. Otwory włazowe umieszczane są przy wewnętrznej krawędzi studni. Wykonanie otworów o średnicach lub rozmieszczeniu innym niż typowe możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu z producentem.

Pokrywa Pokrywa
Symbol katalogowy
 
P 1000/150/120
Średnica wewnętrzna
D wew. [mm]
1240
Średnica zewnętrzna
D zew. [mm]
DN
[mm]
Grubość Ścianki
g [mm]
120
Wysokość
H [mm]
150
Masa elementu
[kg]
370
Zwieńczenia

Pokrywa na pierścień odciążający i pierścień odciążający

Pokrywy na pierścienie odciążające są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi, produkowanymi w zakresie średnic odpowiadających średnicy pierścienia odciążającego. Pokrywy odciążające są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi. Stanowią równoważny zestaw dwóch elementów: pierścienia odciążającego i pokrywy na pierścień odciążający.

Pokrywa na pierścień odciążający i pierścień odciążający Pokrywa na pierścień odciążający i pierścień odciążający
Symbol katalogowy
 
PPO 1000
PO 1000
Średnica wewnętrzna
D wew. [mm]
-
1280
Średnica zewnętrzna
D zew. [mm]
1680
1680
DN
[mm]
Grubość Ścianki
g [mm]
Wysokość
H [mm]
200
200
Masa elementu
[kg]
940
460
Zwieńczenia

Pokrywa odciążająca

Pokrywy odciążające są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi. Stanowią równoważny zestaw dwóch elementów: pierścienia odciążającego i pokrywy na pierścień odciążający.

Pokrywa odciążająca Pokrywa odciążająca
Symbol katalogowy
 
POZ 1000
Średnica wewnętrzna
D wew. [mm]
1280
Średnica zewnętrzna
D zew. [mm]
1680
DN
[mm]
Grubość Ścianki
g [mm]
Wysokość
H [mm]
400
Masa elementu
[kg]
1400
Kręgi

Krąg

Kręgi przeznaczone są do budowy komory roboczej i komina włazowego studzienki. Kręgi łączone są z elementem dennym oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek gumowych (Ø1000, Ø1200, Ø1500) lub przy pomocy masy uszczelniającej. Kręgi studzienek mogą być wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe

Krąg Krąg
Symbol katalogowy
 
K 1000/250/120
K 1000/500/120
K 1000/750/120
K 1000/1000/120
Średnica wewnętrzna
D wew. [mm]
Średnica zewnętrzna
D zew. [mm]
DN
[mm]
1000
1000
1000
1000
Grubość Ścianki
g [mm]
Wysokość
H [mm]
Masa elementu
[kg]
Dennice

Dennica

Dennica studzienki jest prefabrykowanym elementem betonowym lub żelbetowym, stanowiącym monolityczne połączenie kręgu z płytą denną. Może być w niej wykonana kineta przeznaczona do przepływu ścieków i łączenia kanałów. W dnie studzienki mogą być wykonywane otwory wyposażone w króćce połączeniowe, przejścia szczelne lub uszczelki gumowe. Usytuowanie, średnicę i rodzaj materiałów połączeniowych należy określić w zamówieniu. W przypadku ścieków agresywnych powierzchnia wewnętrzna może być odpowiednio zabezpieczona lub wyposażona we wkładki z tworzywa. Dennice studni możemy również wykonywać na bazie betonów samozagęszczalnych z odkształconą kinetą wraz z gniazdami przyłączeniowymi.

Dennica Dennica
Symbol katalogowy
 
D 1000/420/120
D 1000/670/120
D 1000/920/120
D 1000/1000/150
Średnica wewnętrzna
D wew. [mm]
Średnica zewnętrzna
D zew. [mm]
DN
[mm]
1000
1000
1000
1000
Grubość Ścianki
g [mm]
Wysokość
H [mm]
420
670
920
1000
Masa elementu
[kg]
820
1070
1320
1730

Realizacje

Studnia MAC 1000

Zapytaj Doradcę o Studnia MAC 1000

Zakład Produkcyjny w Zambrowie
Dział Kanalizacyjny
Marta Szabłowska
Koordynator d/s Sprzedaży
+48 726 700 192
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz z siedzibą w Łomży. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w  Polityce prywatności
Zakład Produkcyjny w Zambrowie
Dział Kanalizacyjny
Przemysław Pęza
Koordynator d/s Sprzedaży
+48 661 662 166
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz z siedzibą w Łomży. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w  Polityce prywatności