Zbiorniki modułowe

Zbiorniki modułowe

Oferta

Zbiorniki modułowe

Zbiorniki modułowe produkowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz znajdują zastosowanie jako zbiorniki podziemne i naziemne. Wykorzystywane są do retencjonowania lub magazynowania wody i ścieków (zbiorniki retencyjne, zbiorniki wody na cele przeciwpożarowe lub gospodarcze) a także jako zbiorniki, w których montowane są urządzenia do oczyszczania ścieków (separatory, osadniki, reaktory biologiczne), regulacji (regulatory przepływu) i transportu ścieków (przepompownie, tłocznie).

Wymaganą pojemność zbiornika (od kilkudziesięciu m3 do kilku tysięcy m3) uzyskuje się poprzez odpowiedni dobór ilości elementów modułowych prostych lub półokrągłych. W zbiornikach, w zależności od zapotrzebowania, stosowane są podpory do płyt pokrywowych oraz mogą być wykonane przegrody dzielące zbiornik na komory. Poszczególne komory mogą być wyposażone w pokrywy z otworami technologicznymi i włazowymi.

ZASTOSOWANIE ZBIORNIKÓW MODUŁOWYCH: zbiorniki retencyjne, zbiorniki wody do celów przeciwpożarowych, zbiorniki bezodpływowe, zbiorniki na gnojowicę, separatory olejów i benzyn, osadniki zawiesiny, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, zbiorniki magazynowania wody do celów gospodarczych i komunalnych, inne – zgodnie z projektem.

Półdennica i pokrywa na półdennice
U-kształt i pokrywa na U-kształt
Podpora zbiornika modułowego