Dotacje

Dotacje

Zrealizowane projekty

Fundusze Europejskie

 • Firma jest beneficjentem projektu w ramach działania
  1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

  Firma realizuje projekt w ramach
  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa 1:
  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
  Działanie 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne,
  Poddziałanie 1.3.1: Wdrażanie innowacji przez MŚP
  pt.: Wdrożenie do produkcji nowych produktów prefabrykowanych wytwarzanych w oparciu o prace B+R
  .

  Podstawowym celem projektu jest wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji wyrobów prefabrykowanych betonowych.

  Projekt polega na uruchomieniu nowego zakładu produkcyjnego w którym zostanie uruchomiana produkcja nowych wyrobów prefabrykowanych betonowych. W procesie produkcyjnym zostanie zastosowana nowa technologia opracowana w wyniku prowadzonych prac B+R. Planujemy uruchomienie produkcji: zbiorników retencyjnych, płyt drogowych, pokryw. Inwestycja jest realizowana od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku. Łączny koszt inwestycji wyniesie 11,7 mln zł netto.
  Inwestycja pozwoli na poszerzenie naszej oferty produkcyjnej oraz umożliwi wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów i rozwiązań.
  Wartość wkładu Funduszu Europejskiego wynosi 6.999.999,98 zł.

Zrealizowane projekty

Panel Polskich Przedsiębiorców

Zrealizowane projekty

Innowacyjna Gospodarka

Zrealizowane projekty

Kredyt Technologiczny PO IG