Kopalnia kruszyw

Kopalnia kruszyw

Kopalnia kruszyw

Góra V

Norma PN-EN

PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywa do betonu

FRAKCJA KRUSZYWA

Pospółka – piasek zasypowy prosto ze ściany
Kruszywo drobne (piasek płukany) – 0-2 mm
Kruszywo drobne (piasek suchosiany) – 0-4 mm

PN-EN 13242+A1:2010
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywo drobne (piasek płukany) – 0-2 mm
Mieszanka o ciągłym uziarnieniu – 0-31.5 mm
Kruszywo grube – 2-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm
Kamień polny

ATEST HIGIENICZNY

Piasek kwarcowy 0-2 mm
Piasek przeznaczony do stosowania w piaskownicach, na placach zabaw, jako wypełnienie zewnętrznych nawierzchni sportowych.

Galeria

Kopalnia kruszyw