Półdennica i pokrywa na półdennice

Zbiorniki modułowe

Elementy zbiorników modułowych

Półdennica i pokrywa na półdennice

Zbiorniki modułowe produkowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz znajdują zastosowanie jako zbiorniki podziemne i naziemne. Wykorzystywane są do retencjonowania lub magazynowania wody i ścieków (zbiorniki retencyjne, zbiorniki wody na cele przeciwpożarowe lub gospodarcze) a także jako zbiorniki, w których montowane są urządzenia do oczyszczania ścieków (separatory, osadniki, reaktory biologiczne), regulacji (regulatory przepływu) i transportu ścieków (przepompownie, tłocznie).

Wymaganą pojemność zbiornika (od kilkudziesięciu m3 do kilku tysięcy m3) uzyskuje się poprzez odpowiedni dobór ilości elementów modułowych prostych lub półokrągłych. W zbiornikach, w zależności od zapotrzebowania, stosowane są podpory do płyt pokrywowych oraz mogą być wykonane przegrody dzielące zbiornik na komory. Poszczególne komory mogą być wyposażone w pokrywy z otworami technologicznymi i włazowymi.

ZASTOSOWANIE ZBIORNIKÓW MODUŁOWYCH: zbiorniki retencyjne, zbiorniki wody do celów przeciwpożarowych, zbiorniki bezodpływowe, zbiorniki na gnojowicę, separatory olejów i benzyn, osadniki zawiesiny, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, zbiorniki magazynowania wody do celów gospodarczych i komunalnych, inne – zgodnie z projektem.

Półdennica
Wymiar
Bz
Hp
Lc
Wartość [mm]
4600, 5000, 5600, 6000, 6600, 7000, 7600, 8000, 8600, 9000, 9600, 10000
1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3250
2300, 2500, 2800, 3000
Pokrywa na półdennice
Wymiar
Bz
Hp
Lc
Wartość [mm]
4960, 5360, 5960, 6360, 6960, 7360, 7960, 8360, 8960, 9360, 9960, 10360
250, 300, 350
2480, 2680, 2980, 3180

Galeria

Zbiorniki modułowe

Zapytaj o Półdennica i pokrywa na półdennice

Napisz wiadomość