Zapytanie nr 2/2019

Przetargi

Przetargi

Zapytanie nr 2/2019

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratorium – 1 komplet. Zakres zamówienia i warunki uczestnictwa zostały określone w zapytaniu ofertowym. Termin składania ofert do dnia: 11.10.2019r.

Informacja o wpłynięciu ofert

Informujemy, że w wyniki prowadzonego postępowania na dostawę wyposażenia laboratorium wpłynęły oferty.

Informacja o wyborze oferty

Informujemy, że w wyniki prowadzonego postępowania na dostawę wyposażenia laboratorium zostali wybrani Oferenci, którzy złożyli najbardziej korzystne oferty.

Załączniki