Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji – Mieszanki związane hydraulicznie