Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji – Beton towarowy