Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – Zbiorniki modułowe