Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – płyty drogowe pełne