Deklaracja Właściwości Użytkowych – trylinka h15 N5