Deklaracja Właściwości Użytkowych – trylinka h12 N5