Deklaracja Właściwości Użytkowych – ściek przykrawężnikowy N4%