Deklaracja Właściwości Użytkowych i Karta Techniczna Wyrobu – płytki 30