Deklaracja Właściwości Użytkowych – korytka ściekowe Szczytno – Kl 2