Deklaracja Właściwości Użytkowych – korytka ściekowe – Kl 3, N4%