Deklaracja Właściwości Użytkowych i Karta Techniczna Wyrobu – płytki chodnikowe 35