Deklaracja Właściwości Użytkowych i Karta Techniczna Wyrobu – płytka 50x50x7