Deklaracja Właściwości Użytkowych i Karta Techniczna Wyrobu – płytka 35x35x5