Deklaracja Właściwości Użytkowych – ażury 8 – KL 3 U