Deklaracja Właściwości Użytkowych – ażury 10 – KL 3 U