Zamówienia
Zamówienia

Informujemy, że w wyniki prowadzonego postępowania na dostawę wyposażenia laboratorium wpłynęły oferty i zostali wybrani Oferenci, którzy złożyli najbardziej korzystne oferty.

Poniżej do pobrania:

Dziękujemy za zainteresowanie.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratorium – 1 komplet. Zakres zamówienia i warunki uczestnictwa zostały określone w zapytaniu ofertowym. Termin składania ofert do dnia: 11.10.2019r.

Załączniki do pobrania:

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania na 1/2019 na dostawę suwnicy samojezdnej – 35T do realizacji została wybrana oferta:
Setmil Sp. z o.o. z siedzibą w 41-800 Zabrze ul. Pyskowicka 20, data wpływu oferty: 22.02.2019r., cena netto: 208.850,00 EUR, gwarancja 12 m-cy, termin dostawy: 30 tygodni.
Oferta uzyskała 80 pkt.
Więcej ofert nie wpłynęło.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/2018 na dostawę suwnicy torowej 32T – 1 szt.została wybrana oferta firmy:
WINDEX HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w 41-800 Zabrze ul. Roosevelta 120B, data wpływu oferty: 23.01.2019r., cena netto: 287.240,00, gwarancja 36 m-cy, która uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt.
W ramach postępowania wpłynęły następujące oferty:
Zakłady Produkcyjno-Usługowe MARAN Sp. z o.o. z siedzibą w 80-298 Gdańsk ul. Budowlana 42, data wpływu oferty: 07.01.2019r.,
Nores Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzów Śląski ul. Karola Miarki 18, data wpływu oferty: 17.01.2019r.,
Zakłady Budowy Urządzeń Dźwigowych ,,ZBUD” z o.o. z siedzibą w 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Żabieńska 6, data wpływu oferty: 23.01.2019r.,
WINDEX HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w 41-800 Zabrze ul. Roosevelta 120B, data wpływu oferty: 23.01.2019r.,.
FORTECH Spółka Cywilna G. Ceglarz M. Kabata R. Żbik z siedzibą w 46-325 Rudniki Żytniów 31, data wpływu oferty: 24.01.2019r.,.
Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. z siedzibą w 54-519 Wrocław ul. Jerzmanowska 4d, data wpływu oferty: 24.01.2019r.,
Jack Crane Sp. z o.o. z siedzibą w 41-922 Radzionków, data wpływu oferty: 24.01.2019r..
TRANSREM Sp. z o.o. z siedzibą w 45-701 Opole ul. Wrocławska 62, data wpływu oferty: 24.01.2019r.
System Transportu Bliskiego PANDA Sp. z o.o. z siedzibą w 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 144, data wpływu oferty: 24.01.2019r..
BMK Technika Dźwignicowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 7A, data wpływu oferty: 24.01.2019r.,
Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. z siedzibą w 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1, data wpływu oferty: 24.01.2019r.,
Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich ,,RIALEX” Sp. z o.o. z siedzibą w 46-203 Kluczbork ul. Ossowska 55, data wpływu oferty: 21.01.2019r.,
Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę:
Suwnicy samojezdnej 35T – 1 szt.
zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym (postępowanie nr 1/2019).
Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2019r.
Załączniki : (do pobrania na dole strony)
- zapytanie ofertowe nr 1/2019,
- załącznik nr 1 do zapytania,
- załącznik nr 2 do zapytania

Informujemy, że w ramach postępowania nr 8/2018 dotyczącego dostawy:
a) Wibroprasy kroczącej - 2 szt.
b) Form do wibroprasy - 1 komplet
wpłynęły następujące oferty:
1. C.G.M. S.R.L. z siedzibą w Viale De’Brozzi 87/2, 48022 Lugo (Ravenna), Włochy, data wpływu oferty: 04.01.2019r., cena netto: 588.155,00 EUR, Liczba uzyskanych punktów: 90 pkt.
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: . C.G.M. S.R.L. z siedzibą w Viale De’Brozzi 87/2, 48022 Lugo (Ravenna), Włochy, która uzyskała najwyższą liczbę punktów 90 pkt.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę:
Suwnicy torowej – 1 szt.
w ramach postępowania ofertowego nr 9/2018.
Termin składania ofert do dnia 24.01.2019r.
Załączniki : (do pobrania na dole strony)
- zapytanie ofertowe,
- wzór formularza ofertowego,
- oświadczenie o braku powiązań

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego nr 7/2018 na dostawę form do zbiorników retencyjnych – 1 komplet wpłynęły następujące oferty:
- w dniu 07.12.2018r. wpłynęła oferta firmy Midos Sp. z o.o., ul. Janasa 15, 41-500 Chorzów, cena netto: 1.460.000,00 PLN, oferta uzyskała 81,68 pkt.
- w dniu 07.12.2018r. wpłynęła oferta firmy Prug s.c., 41-400 Mysłowice, cena netto: 1.523.000,00 PLN, oferta uzyskała 78,30 pkt.
- w dniu 07.12.2018r. wpłynęła oferta firmy Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Krystian Sok, ul. Janowska 61, 41-400 Mysłowice, cena netto oferty: 1.325.000,00 PLN, liczba uzyskanych punktów: 95.
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Krystian Sok, ul. Janowska 61, 41-400 Mysłowice, która uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 95.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego nr 6/2018 na dostawę gruszko-pompy 1 szt. wpłynęły następujące oferty:
- Putzmeister Concrete Pumps GmbH, Max-Eyth Str. 10, 7631 Aichtal DE, oferta wpłynęła w dniu 07.12.2018r.,
Wartość netto oferty: 330.000,00 EUR, uzyskana punktacja: 95 pkt.
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta tej firmy, uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę:
a) Wibroprasy kroczącej - 2 szt. ,
b) Form do wibroprasy - 1 komplet ,
w ramach postępowania ofertowego nr 8/2018. Termin składania ofert do dnia 07.01.2019r.
Załączniki: (do pobrania na dole strony)
- zapytanie ofertowe nr 8/2018 - załącznik nr 1
– oświadczenie o braku powiązań, - załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego,
- załącznik nr 3 – rysunki wymiarowe wyrobów

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania na dostawę wózków widłowych (postępowanie nr 5/2018) wpłynęły następujące oferty:
W dniu 08.11.2018 r. wpłynęła oferta firmy: Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 59: wartość netto oferty: 264.500,00 EUR-o, oferta ważna.
W dniu 08.11.2018 r. wpłynęła oferta firmy: Truck Moto BIS Wózki Widłowe s.c. Ewaryst Staniecki Agata Staniecka z siedzibą w 10-467 Olsztyn ul. Sprzętowa 3D: wartość netto oferty: 209.000,00 USD, oferta odrzucona.
Jako najkorzystniejsza do realizacji została wybrana oferta firmy Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., która uzyskała najwyższą liczbę punktów – 95 pkt.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Informujemy, że z uwagi na podanie do wiadomości w dniu 10.11.2018r. informacji o dniu wolnym 12.11.2018r. termin złożenia ofert na dostawę wózków widłowych upływa z końcem dnia 13.11.2018r..
W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018r. o godzinie 10:00 w siedzibie Firmy.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę:
form do zbiorników retencyjnych - 1 komplet
w ramach postępowania ofertowego nr 7/2018.
Termin składania ofert do dnia 07.12.2018r.
Załączniki: (do pobrania na dole strony)
- zapytanie ofertowe nr 7/2018
- załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań,
- załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego,
- załącznik nr 3 – rysunki techniczne form

Zapraszamy do składania ofert na :
dostawę gruszko-pompy 1 szt.
w ramach postępowania ofertowego nr 6/2018.
Termin składania ofert do dnia 07.12.2018r.
Załączniki : (do pobrania na dole strony)
- zapytanie ofertowe nr 6/2018
- załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań,
- załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego.

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania nr 4/2018 na wykonanie posadzki przemysłowej wpłynęła następująca oferta:
Sp. Z o.o. MIXBET Spółka Komandytowa, (Łomża ul. Wojska Polskiego 159); kwota netto oferty: 997.615,48 zł (brutto: 1.227.067,04 zł), gwarancja 36 m-cy, data wpływu oferty: 04.10.2018r.. – 100 pkt.
Do realizacji została wybrana oferta w/w Firmy jako najkorzystniejsza – uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę:
- wózka widłowego – 8 ton – 1 szt.,
- wózka widłowego – 4,5 tony – 3 szt.
Zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 5/2018.
Oferty należy składać do dnia 12.11.2018r.
Załączniki do pobrania na dole strony

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie posadzek zgodnie z zapytaniem nr 4/2018. Oferty należy składać do dnia 05.10.2018r. Bliższe informacje znajdują się w załącznikach.

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego nr 2/2018 na dostawę ładowarki do kruszyw – 1 szt. wpłynęły następujące oferty:
Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: 05-831 Młochów Aleja Katowicka 215; kwota netto oferty: 250.500,00 EUR-o, gwarancja 48 m-cy lub 6000 mtg; data wpływu oferty: 27.04.2018r.; liczba uzyskanych punktów: 95 pkt.
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o., która uzyskała najwyższą liczbę punktów (95 pkt.).
Dziękujemy za złożenie ofert.

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego nr 1/2018 na dostawę węzła betoniarskiego 1 komplet wpłynęły następujące oferty:
ZPUH ROAD Sp. z o.o. z siedzibą w: 29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 13; kwota oferty netto: 2.885.500,00 PLN (brutto: 3.549.165,00 PLN), gwarancja 36 m-cy; liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.; data wpływu oferty: 27.04.2018r.
Jako najkorzystniejsza zostałą wybrana oferta firmy ZPUH ROAD Sp. Z o.o., która uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt.).
Dziękujemy za złożenie ofert.

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania nr 3/2018 na dostawę Wiertnicy wpłynęły następujące oferty:
Betomet Sp. Z o.o., Szymonków ul. Młyńska 23A, data wpływu oferty: 10.04.2018r., cena netto: 379.898,00 PLN: Liczba uzyskanych punktów: 95 pkt.,
GEODIAM S.C., 03-199 Warszawa ul. Modlińska 17, data wpływu oferty: 10.04.2018r., cena netto: 429.020,00 PLN: Liczba uzyskanych punktów: 79,70 pkt.
Wszystkie oferty były ważne.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: BETOMET Sp. Z o.o., która uzyskała najwyższą liczbę punktów 95.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapraszamy do składania ofert do zapytania ofertowego nr 2 na :
Dostawę ładowarki do kruszyw - 1 szt.
Termin składania ofert od dnia 28.03.2018 r do dnia 27.04.2018 r.
Załączniki do pobrania na dole strony

Zapraszamy do składania ofert do zapytania ofertowego nr 1 na :
Dostawę węzła betoniarskiego - 1 szt.
Termin składania ofert od dnia 27.03.2018 r do dnia 27.04.2018 r.
Załączniki do pobrania na dole strony

Zapraszamy do składania ofert do zapytania ofertowego nr 3 na :
Dostawę wiertnicy - 1 szt.
Termin składania ofert od dnia 27.03.2018 r do dnia 10.04.2018 r.
Załączniki do pobrania na dole strony :