Galanteria betonowa

Kostki betonowe

Bogactwo kształtów i struktur przeznaczone do różnych zastosowań...

Zabacz produkty

Płyty Chodnikowe

To trwały i funkcjonalny produkt o wielorakim zastosowaniu...

Zabacz produkty

Płytki integracyjne

Są elementem oznakowania dotykowego przeznaczonego do wzbudzania czujności...

Zabacz produkty

Płyty ażurowe

Pozwalają w łatwy sposób utwardzić powierzchnie i jednocześnie zapewnić wsiąkanie wody w glebę...

Zabacz produkty

Płyta drogowa JOMB

Odznacza się dużą odpornością na odkształcenia, wytrzymuje intensywne ściskanie, nie ulega odkształceniom...

Zabacz produkty

Obrzeża betonowe

Tworzą podstawę przy aranżacji posesji, porządkują różne strefy oddzielając je od siebie...

Zabacz produkty

Krawężniki
i oporniki drogowe

Niezastąpione przy budowie ulic, autostrad, parkingów, często oddzielają pas drogowy od pasa zieleni...

Zabacz produkty

Koryta ściekowe

Stosowane są do wykonywania odwodnień liniowych w infrastrukturze drogowej oraz w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych...

Zabacz produkty

Trylinki i dybel

Zastosowanie znajdują przy budowie nawierzchni parkingów, składowisk, dróg, zabezpieczenia pochyłych powierzchni, skarp i nasypów...

Zabacz produkty

Bloczek betonowy

Stosowany są do budowy ścian fundamentowych...

Zabacz produkty

Pozostałe produkty

Beton towarowy

Różnorodne kształty i struktury przeznaczone do różnych zastosowań...

Zabacz produkty

Elementy kanalizacji

To trwały i funkcjonalny produkt o różnorodnym zastosowaniu...

Zabacz produkty

Zbiorniki modulowe

Zabacz produkty

Kopalnia kruszyw

Niezastąpione przy budowie ulic, autostrad, parkingów, często oddzielają pas drogowy od pasa zieleni...

Zabacz produkty