Płytki integracyjne

Płytki Integracyjne
Płytka Ostrzegawcza

Materiały do Pobrania

Płytka o wymiarach 30x30 grubość 8 cm z guzami w kształcie stożka. Jest elementem oznakowania dotykowego przeznaczonego do wzbudzania czujności osób niewidomych, słabowidzących przy zbliżaniu się do strefy niebezpiecznej.

Płytka Ostrzegawcza żółty

Dostępna kolorystyka

Płytka Ostrzegawcza żółty
żółtyWYMIARY [cm]
WAGA 1 SZT. 17 kg
ILOŚĆ NA PALECIE 84 szt.
WAGA PALETY 1450 kgGaleria Płytka Ostrzegawcza

Płytki Integracyjne
Płytka Kierunkowa

Materiały do Pobrania

Płytka o wymiarach 30x30 grubość 8 cm ze specjalną górną powierzchnią z podłużnymi rowkami. Stosowana do wyznaczania kierunku przejścia przez jezdnię, do zasygnalizowania bezpiecznej odległości od krawędzi peronów przystankowych oraz do wyznaczania ścieżek prowadzących dla osób niewidzących i niewidomych.

Płytka Kierunkowa biały

Dostępna kolorystyka

Płytka Kierunkowa biały
biały
Płytka Kierunkowa żółty
żółty
Płytka Kierunkowa szary
szaryWYMIARY [cm]
WAGA 17 kg
ILOŚĆ NA PALECIE 84 szt.
WAGA PALETY 1450 kgGaleria Płytka Kierunkowa

Płytki Integracyjne
Płytka Wskaźnikowa

Materiały do Pobrania

Płytka betonowa żółta o wymiarach 35x35 grubość 5cm. Jest rozwiązaniem, które ma ułatwić bezpieczne poruszanie się osobom niewidzącym i niewidomym. Guzki w górnej nawierzchni i kolor żółty mają ostrzegać o zbliżaniu się do strefy niebezpiecznej. Stosowane do wbudowania w pobliżu przejść dla pieszych, połączeń ciągów pieszych ze ścieżkami rowerowymi lub krańców chodników.

Płytka Wskaźnikowa żółty

Dostępna kolorystyka

Płytka Wskaźnikowa żółty
żółtyWYMIARY [cm]
WAGA 1 SZT. 14 kg
ILOŚĆ NA PALECIE 84 szt.
(72 całe i 24 połówki)
WAGA PALETY 1176 kg

Galeria Płytka Wskaźnikowa

Płytki Integracyjne
Płytka Kierunkowa Peronowa

Materiały do Pobrania

Płytka bez fazowa o wymiarach 40 x 40 grubość 8 cm ze specjalną górną powierzchnią z podłużnymi rowkami na zakończeniach ściętymi pod kątem 45 stopni. Do zasygnalizowania bezpiecznej odległości od krawędzi peronów przystankowych oraz do wyznaczania ścieżek prowadzących umożliwiających utrzymanie odpowiedniego kierunku poruszania się dla osób niedowidzących i niewidomych.

Płytka Kierunkowa Peronowa biały

Dostępna kolorystyka

Płytka Kierunkowa Peronowa biały
biały
Płytka Kierunkowa Peronowa żółty
żółty
Płytka Kierunkowa Peronowa szary
szaryWYMIARY [cm]
WAGA 30 kg
ILOŚĆ NA PALECIE 48 szt.
WAGA PALETY 1440 kgGaleria Płytka Kierunkowa Peronowa

Płytki Integracyjne
Płytka Ostrzegawcza Peronowa

Materiały do Pobrania

Płytka bez fazowa o wymiarach 40x40 grubość 8 cm z guzami w kształcie stożka. Jest elementem oznakowania dotykowego przeznaczonego do wzbudzania czujności osób niewidomych, słabowidzących przy zbliżaniu się do strefy niebezpiecznej, barier architektonicznych i technicznych (np. schodów pochylni, drzwi, windy) oraz informująca o krzyżowaniu i rozwidlaniu się szlaków a także zmianie kierunku.

Płytka Ostrzegawcza Peronowa biały

Dostępna kolorystyka

Płytka Ostrzegawcza Peronowa biały
biały
Płytka Ostrzegawcza Peronowa żółty
żółty
Płytka Ostrzegawcza Peronowa szary
szaryWYMIARY [cm]
WAGA 30 kg
ILOŚĆ NA PALECIE 48 szt.
WAGA PALETY 1440 kgGaleria Płytka Ostrzegawcza Peronowa