Wpusty

Wpusty
Wpust uliczny 500

Materiały do Pobrania

Elementy spełniają wymagania normy PN-EN 1917 i produkowane są standardowo z betonu klasy C40/50, wodoszczelności W12, mrozoodporności F-150 i nasiąkliwości do 5%.

Wpust uliczny 500
Wpust uliczny 500
Wpust uliczny 500Specyfikacja Wpust uliczny 500

Pokrywa na pierścień odciążający i pierścień odciążający

Pokrywy na pierścienie odciążające są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi, produkowanymi w zakresie średnic odpowiadających średnicy pierścienia odciążającego. Pokrywy odciążające są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi. Stanowią równoważny zestaw dwóch elementów: pierścienia odciążającego i pokrywy na pierścień odciążający.

Elementy wpustu Wpust uliczny 500 Pokrywa na pierścień odciążający i pierścień odciążający szkic Elementy wpustu Wpust uliczny 500 Pokrywa na pierścień odciążający i pierścień odciążający
Symbol katalogowy
 
POZ 500 PPO 500 PO 500
Średnica wewnętrzna
D wew [mm]
650 - 650
Średnica zewnętrzna
D zew [mm]
1050 1050 1050
Wysokość
H [mm]
350 150 200
Masa elementu
[kg]
500 240 260
Galeria Wpusty