Rury

Rury
Rura betonowa i żelbetowa

Materiały do Pobrania

Rury betonowe i żelbetowe produkowane są w średnicach DN 300 – DN 1200, o długościach 2500 i 3000 mm. Rury produkowane są według normy PN-EN 1916 metodą wibroprasowania z betonu C35/45, o wodoszczelności W8 i nasiąkliwości do 6%. Na indywidualne zamówienie wykonywane są z wyższej klasy betonu (klasa C40/50 lub C45/55), wodoszczelność W12, nasiąkliwość poniżej 5% lub poniżej 4%. Wysoką szczelność połączenia gwarantuje fabrycznie wbudowana w kielich uszczelka. Rury betonowe i żelbetowe służą do transportu ścieków i wody w sposób grawitacyjny. Zastosowanie rur: odprowadzanie ścieków, odprowadzanie wód deszczowych, doprowadzanie i odprowadzanie wód przemysłowych, doprowadzanie wody surowej do stacji uzdatniania wody, przepusty drogowe i kolejowe.

Rura betonowa i żelbetowa Rura betonowa i żelbetowa szkicDN
[mm]
500 600 800
Grubość ścianki
G [mm]
75 80 100
Średnica zewnętrzna
D zew [mm]
748 884 1155
Długość
L [mm]
2500 2500 2500
Masa elementu
[kg]
900 1125 1900
Galeria Rura betonowa i żelbetowa