This is an example of a HTML caption with a link.

Producent wyrobów betonowych

Firma "Mackiewicz" istnieje od 1995 roku i działa w zakresie produkcji betonu towarowego i drobnowymiarowych elementów betonowych. W naszej ofercie znajduje się beton towarowy, studnie, elementy kanalizacji, bloczki fundamentowe, kostka brukowa, obrzeża trawnikowe, krawężniki, cement workowany, stal zbrojeniowa. Zakupione u nas towary dowozimy specjalistycznym transportem na plac budowy.

Zamówienia

Zapraszamy do składania ofert na dostawę:

a) Wibroprasy kroczącej - 2 szt. ,

b) Form do wibroprasy - 1 komplet ,

w ramach postępowania ofertowego nr 8/2018. Termin składania ofert do dnia 07.01.2019r.  

Załączniki: (do pobrania na dole strony)

- zapytanie ofertowe nr 8/2018 - załącznik nr 1

– oświadczenie o braku powiązań, - załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego,

- załącznik nr 3 – rysunki wymiarowe wyrobówInformujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania na dostawę wózków widłowych (postępowanie nr 5/2018) wpłynęły następujące oferty:

W dniu 08.11.2018 r. wpłynęła oferta firmy: Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 59: wartość netto oferty: 264.500,00 EUR-o, oferta ważna.

W dniu 08.11.2018 r. wpłynęła oferta firmy: Truck Moto BIS Wózki Widłowe s.c. Ewaryst Staniecki Agata Staniecka z siedzibą w 10-467 Olsztyn ul. Sprzętowa 3D: wartość netto oferty: 209.000,00 USD, oferta odrzucona.

Jako najkorzystniejsza do realizacji została wybrana oferta firmy Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., która uzyskała najwyższą liczbę punktów – 95 pkt.  

Dziękujemy za złożenie ofert.


Informujemy, że z uwagi na podanie do wiadomości w dniu 10.11.2018r. informacji o dniu wolnym 12.11.2018r. termin złożenia ofert na dostawę wózków widłowych upływa z końcem dnia 13.11.2018r..

W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018r. o godzinie 10:00 w siedzibie Firmy.


Zapraszamy do składania ofert na dostawę:

form do zbiorników retencyjnych - 1 komplet

w ramach postępowania ofertowego nr 7/2018.

Termin składania ofert do dnia 07.12.2018r.  

Załączniki: (do pobrania na dole strony)

- zapytanie ofertowe nr 7/2018

- załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań,

- załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego,

- załącznik nr 3 – rysunki techniczne form


Zapraszamy do składania ofert na :

dostawę gruszko-pompy 1 szt.

w ramach postępowania ofertowego nr 6/2018.

Termin składania ofert do dnia 07.12.2018r.  

Załączniki : (do pobrania na dole strony)

- zapytanie ofertowe nr 6/2018

- załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań,

- załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego.


Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania nr 4/2018 na wykonanie posadzki przemysłowej wpłynęła następująca oferta:

Sp. Z o.o. MIXBET Spółka Komandytowa, (Łomża ul. Wojska Polskiego 159); kwota netto oferty: 997.615,48 zł (brutto: 1.227.067,04 zł), gwarancja 36 m-cy, data wpływu oferty: 04.10.2018r.. – 100 pkt.

Do realizacji została wybrana oferta w/w Firmy jako najkorzystniejsza – uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Zapraszamy do składania ofert na dostawę:

- wózka widłowego – 8 ton – 1 szt.,

- wózka widłowego – 4,5 tony – 3 szt.

Zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 5/2018.  


Oferty należy składać do dnia 12.11.2018r.


Załączniki do pobrania na dole strony


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie posadzek zgodnie z zapytaniem nr 4/2018. Oferty należy składać do dnia 05.10.2018r. Bliższe informacje znajdują się w załącznikach.


Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego nr 2/2018 na dostawę ładowarki do kruszyw – 1 szt. wpłynęły następujące oferty:

Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: 05-831 Młochów Aleja Katowicka 215; kwota netto oferty: 250.500,00 EUR-o, gwarancja 48 m-cy lub 6000 mtg; data wpływu oferty: 27.04.2018r.; liczba uzyskanych punktów: 95 pkt.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o., która uzyskała najwyższą liczbę punktów (95 pkt.).

Dziękujemy za złożenie ofert.


Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego nr 1/2018 na dostawę węzła betoniarskiego 1 komplet wpłynęły następujące oferty:

ZPUH ROAD Sp. z o.o. z siedzibą w: 29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 13; kwota oferty netto: 2.885.500,00 PLN (brutto: 3.549.165,00 PLN), gwarancja 36 m-cy; liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.; data wpływu oferty: 27.04.2018r.

Jako najkorzystniejsza zostałą wybrana oferta firmy ZPUH ROAD Sp. Z o.o., która uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt.).

Dziękujemy za złożenie ofert.


Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania nr 3/2018 na dostawę Wiertnicy wpłynęły następujące oferty:

Betomet Sp. Z o.o., Szymonków ul. Młyńska 23A, data wpływu oferty: 10.04.2018r., cena netto: 379.898,00 PLN: Liczba uzyskanych punktów: 95 pkt.,

GEODIAM S.C., 03-199 Warszawa ul. Modlińska 17, data wpływu oferty: 10.04.2018r., cena netto: 429.020,00 PLN: Liczba uzyskanych punktów: 79,70 pkt.

Wszystkie oferty były ważne.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: BETOMET Sp. Z o.o., która uzyskała najwyższą liczbę punktów 95.  

Dziękujemy za złożenie ofert.Zapraszamy do składania ofert do zapytania ofertowego nr 2 na :

Dostawę ładowarki do kruszyw - 1 szt.

Termin składania ofert od dnia 28.03.2018 r do dnia 27.04.2018 r.

Załączniki do pobrania na dole strony


Zapraszamy do składania ofert do zapytania ofertowego nr 1 na :

Dostawę węzła betoniarskiego - 1 szt.

Termin składania ofert od dnia 27.03.2018 r do dnia 27.04.2018 r.

Załączniki do pobrania na dole stronyZapraszamy do składania ofert do zapytania ofertowego nr 3 na :

Dostawę wiertnicy - 1 szt.

Termin składania ofert od dnia 27.03.2018 r do dnia 10.04.2018 r.

Załączniki do pobrania na dole strony :